Nhà ở công vụ

Ngày hỏi:18/07/2013

Gia đình tôi đang ở nhà công vụ do chồng tôi được phân. Nay gia đình muốn cải tạo lại một phần có được không? Có được cho thuê lại một phần không? Trong trường hợp chồng tôi qua đời thì gia đình tôi có phải trả lại nhà công vụ cho cơ quan hay không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở quy định quyền và nghĩa vụ của người thi hành công vụ như sau: Sử dụng nhà ở đúng mục đích, có trách nhiệm giữ gìn nhà ở và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ. Không được chuyển đổi hoặc cho thuê lại nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào và phải trả lại nhà ở cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trong thời hạn 3 tháng kể từ khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ. Đối tượng được bố trí thuê nhà ở công vụ phải trả tiền thuê nhà ở hàng tháng theo quy định tại điều 27 của nghị định này. Việc chi trả các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Được sử dụng nhà ở công vụ để ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Đối với trường hợp thuộc diện được thuê nhà ở công vụ nhưng chưa có nhà ở công vụ để bố trí thuê thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý cán bộ có trách nhiệm thuê nhà ở cho họ với tiêu chuẩn tương đương của tiêu chuẩn nhà ở công vụ mà họ được bố trí thuê và trích từ tiền lương của người thuê nhà để trả tiền thuê nhà. Trong trường hợp tiền thuê nhà ở cao hơn giá cho thuê mà người thuê nhà phải trả thì ngân sách Nhà nước chi trả phần chênh lệch đó theo nguyên tắc ngân sách Trung ương chi trả cho cán bộ thuộc diện cơ quan Trung ương quản lý, ngân sách địa phương chi trả cho cán bộ thuộc diện cơ quan địa phương quản lý. Khi người thuê nhà phải trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại điểm a khoản 6 điều 30 của nghị định này mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc chưa được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại nơi cư trú sau khi trả nhà ở công vụ thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi người đó cư trú bố trí cho họ được mua, được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ bằng hình thức khác để họ có nhà ở. Từ quy định nêu trên thì gia đình bà không được sửa chữa, cho thuê lại nhà công vụ. Nếu chồng bà là người được Nhà nước cho thuê nhà công vụ mất thì sau 3 tháng gia đình phải trả lại nhà công vụ. Nếu gia đình chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì gia đình liên hệ với cơ quan của chồng bà và chính quyền địa phương xem xét để gia đình được mua hoặc, thuê nhà ở, ổn định cuộc sống.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn