Nhận giao đất đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án tái định cư có phải thông qua đấu giá không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Cho mình hỏi: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng hiện do Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh quản lý. Nay công ty mình muốn xin giao khu đất này để thực hiện dự án tái định cư để phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân. Mình muốn hỏi là việc giao đất này có phải thông qua đấu giá không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhận giao đất đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án tái định cư có phải thông qua đấu giá không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cụ thể như sau:

   2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

   a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

   b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

   c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

   d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

   đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

   e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

   g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

   h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

   i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   => Như vậy, trường hợp này được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư thì không phải thông qua đấu giá bạn nhé.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bán đấu giá
  Đấu giá
  Đấu giá tài sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn