Nhận tiền bồi thường thu hồi đất tại đâu?

Ngày hỏi:02/08/2019

Đất tôi thuộc diện quy hoạch đất đã lâu, vừa rồi UBND có gửi quyết định sẽ thu hồi đất trong thời gian tới để thực hiện dự án, tôi muốn nhận bồi thường bằng tiền, vậy cho tôi hỏi việc thực hiện bồi thường đất được thực hiện khi nào? Cơ quan nào sẽ thực hiện việc bồi thường? Và khi nào thì bàn giao đất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 93 và Khoản 3 Điều 69 Luật đất đai 2013 quy định:

   - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

   - Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

   => Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực thì tổ chức có trách nhiệm bồi thường sẽ chi trả tiền bồi thường, cụ thể về địa điểm nhận tiền bồi thường và thời gian bàn giao đất thì bạn có thể xem tại quyết định bồi thường. Quyết định bồi thường thường sẽ được gửi cùng với quyết định thu hồi đất, do đó nếu bạn chưa nhận được quyết định bồi thường thì có thể khiếu nại đến chủ tịch UBND đã ra quyết định thu hồi đất để được giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT