Những đối tượng nào thì được Nhà nước ta công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Ngày hỏi:04/07/2016

Tôi có người con đang ở nước ngoài, nay cháu có nhu cầu muốn mua nhà tại Việt Nam. Xin hỏi những đối tượng nào thì được Nhà nước ta công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:

  • Những đối tượng nào thì được Nhà nước ta công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 7 và khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014, các đối tượng sau đây được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:
   - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước;
   - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
   - Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định;
   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam;
   - Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
   Để được sở hữu nhà tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 8, Điều 160 Luật Nhà ở năm 2014 các cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các điều kiện sau:
   - Phải là đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (đã nêu ở trên), cụ thể như sau:
   + Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước;
   + Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của pháp luật;
   + Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài) thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
   + Đối với cá nhân nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.
   - Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:
   + Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;
   + Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định Luật này và pháp luật có liên quan;
   + Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức: Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của của Luật này và pháp luật có liên quan; Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.
   Trên đây là quy định của Luật Nhà ở năm 2014 về đối tượng cũng như điều kiện để các đối tượng được công nhận sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Trung tâm tư vấn để bà tham khảo.


  Nguồn:

  Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyền sở hữu nhà ở
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn