Những nội dung có trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội?

Ngày hỏi:18/09/2021

Những nội dung có trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bao gồm những nội dung nào? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những nội dung có trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 09/2021/TT-BXD (Có hiệu lực từ 01/10/2021) cụ thể như sau:

   Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có các nội dung chính sau đây:

   - Tên, địa chỉ của các bên;

   - Các thông tin về nhà ở giao dịch;

   - Giá mua bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua;

   - Phương thức và thời hạn thanh toán;

   - Thời hạn giao nhận nhà ở;

   - Bảo hành nhà ở;

   - Quyền và nghĩa vụ của các bên;

   - Cam kết của các bên;

   - Chấm dứt hợp đồng;

   - Các thỏa thuận khác;

   - Giải quyết tranh chấp;

   - Hiệu lực của hợp đồng;

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn