Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Ngày hỏi:10/02/2015
Một người có đất vườn trồng cây lâu năm muốn cho con 200m2 đất trong số đất này để làm nhà ở thì có phải xin phép chính quyền không?

  Nội dung này được Luật gia Phan Ngọc Minh (Hội Luật gia An Giang) tư vấn như sau:

  • Theo Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 3 nhóm, gồm: Nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

   Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm muốn sử dụng cho mục đích làm nhà ở (thuộc nhóm đất phi nông nghiệp) phải xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

   1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

   a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất- kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

   Theo quy định trên, trường hợp của ông phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở) mới được phép cất nhà ở trên đất.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn