Nội dung biên bản hòa giải không thành không nêu nguyên nhân phát sinh tranh chấp có đúng quy định pháp luật không?

Ngày hỏi:21/10/2015
Bà Ngô và ông Sinh tranh chấp quyền sử dụng đất. Tại cuộc họp hòa giải do Ủy ban nhân dân xã tổ chức, hai bên không đạt được thỏa thuận. Ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản hòa giải không thành việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên biên bản không nêu rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Bà Ngô đề nghị cho biết, nội dung biên bản không nêu nguyên nhân phát sinh tranh chấp có đúng quy định pháp luật không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

   Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Căn cứ quy định trên, nội dung biên bản hòa giải chưa đề cập đến nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai là chưa đầy đủ. Bà Ngô có quyền kiến nghị Ủy ban nhân dân xã bổ sung thêm nội dung này vào biên bản trước khi ký.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn