Nội dung công việc kiểm kê đất đai cấp tỉnh năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Bộ TNMT mới ban hành quy định về kiểm kê đất đai, cho hỏi theo quy định này thì việc kiểm kê đất đai cấp tỉnh gồm những nội dung công việc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc kiểm kê đất đai cấp tỉnh gồm những nội dung sau:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị.

   - Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh.

   - Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp huyện giao nộp.

   - Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh.

   - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý đất đai của địa phương.

   - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.

   - Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ cấp tỉnh.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả KKĐĐ.

   => Trên đây là những công việc cần thiết mà cơ quan, người có thẩm quyền kiểm kê đất đai cấp tỉnh sẽ thực hiện.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn