Nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ngày hỏi:30/08/2019

Cho tôi hỏi nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm 2019 được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã bao gồm:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị.

   - Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê.

   - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   - Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất, lập hệ thống biểu KKĐĐ.

   - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý đất đai của địa phương.

   - Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ cấp xã.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả KKĐĐ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn