Nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2019

Ngày hỏi:30/08/2019

Tôi đang làm bên huyện về lĩnh vực đất đai, được biết mới có quy định về kiểm kê đất đai, xin cho hỏi theo quy định mới này thì nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện như sau:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị.

   - Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã giao nộp.

   - Tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai vào các biểu theo quy định.

   - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý, sử dụng đất của địa phương.

   - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

   - Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ cấp huyện.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả KKĐĐ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn