Nội dung công việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục IV Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước như sau:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị theo quy định.

   - Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ, xử lý kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh giao nộp.

   - Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất đai các vùng và cả nước.

   - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý đất đai của địa phương.

   - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng và cả nước.

   - Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ của cả nước.

   - In ấn và phát hành kết quả kiểm kê đất.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT