Nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ cả nước

Ngày hỏi:30/08/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ cả nước được quy định như thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục IV Chương I Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung công việc chuẩn bị thống kê đất đai định kỳ cả nước bao gồm:

   - Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ, xử lý số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ của cấp tỉnh (kết quả TKĐĐ cấp tỉnh, thống kê đất quốc phòng, đất an ninh):

   + Tiếp nhận kết quả TKĐĐ.

   + Kiểm đếm hồ sơ, xử lý kết quả TKĐĐ.

   + Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ.

   - Tổng hợp số liệu TKĐĐ các vùng và cả nước:

   + Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp tỉnh đối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính (nếu có).

   + Tổng hợp số liệu TKĐĐ các vùng và cả nước.

   + Rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu thống kê đất quốc phòng, đất an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với số liệu TKĐĐ của cấp tỉnh (giữa các biểu, giữa dạng giấy và dạng số).

   - Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai các vùng và cả nước, gồm:

   + Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của các vùng và cả nước.

   + Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai trong năm thống kê của các vùng và cả nước.

   + Phân tích, đánh giá tình hình tranh chấp địa giới hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh trong cả nước.

   + Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm của các vùng và cả nước.

   - Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ cả nước:

   + Tổng hợp tình hình thực hiện thống kê của cả nước từ báo cáo kết quả thống kê của cấp tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu TKĐĐ, nguồn gốc số liệu thu thập, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp, các thông tin khác có liên quan đến số liệu.

   + Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý, sử dụng đất đai đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và môi trường của cả nước.

   + Xây dựng báo cáo TKĐĐ của cả nước.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả TKĐĐ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT