Nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ cấp huyện

Ngày hỏi:30/08/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì việc thống kê đất đai định kỳ cấp huyện bao gồm những nội dung nào? xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương I Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ của cấp huyện bao gồm:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị.

   - Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ của cấp xã giao nộp.

   - Tổng hợp số liệu TKĐĐ cấp huyện.

   - Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai của địa phương.

   - Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ cấp huyện.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả TKĐĐ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT