Nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ cấp tỉnh

Ngày hỏi:30/08/2019

Tôi được biết chính phủ mới ban hành quy định về thông kê đất đai, anh chị cho hỏi theo quy định này thì nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ cấp tỉnh gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương I Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ cấp tỉnh bao gồm:

   - Công tác chuẩn bị

   + Thu thập kết quả thống kê đất đai năm trước, kết quả kiểm kê đất đai của kỳ kiểm kê gần nhất; hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của năm thống kê.

   + Rà soát tổng hợp các thửa đất có biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm thống kê từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ thủ tục về đất đai liên quan gửi UBND cấp xã trước ngày 15 tháng 11 để thực hiện thống kê đất đai hàng năm (trừ các đơn vị cấp xã đã xây dựng CSDL đất đai sử dụng đồng bộ ở các cấp); trường hợp sau ngày gửi bản tổng hợp các trường hợp biến động mà phát sinh các trường hợp biến động mới thì phải gửi bổ sung chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm thống kê.

   - Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ của cấp huyện (kết quả TKĐĐ cấp huyện, thống kê đất quốc phòng, đất an ninh):

   + Tiếp nhận hồ sơ TKĐĐ của cấp huyện giao nộp.

   + Kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ cấp huyện.

   + Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ.

   - Tổng hợp số liệu TKĐĐ cấp tỉnh

   + Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp huyện đối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính (nếu có).

   + Tổng hợp số liệu TKĐĐ cấp tỉnh.

   + Rà soát đối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các biểu, giữa dạng giấy và dạng số.

   - Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai của địa phương:

   + Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất.

   + Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất.

   + Phân tích, đánh giá với việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm.

   - Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ cấp tỉnh.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả TKĐĐ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT