Nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ của cấp xã

Ngày hỏi:30/08/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ của cấp xã được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương I Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung công việc thống kê đất đai định kỳ của cấp xã bao gồm:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị.

   - Rà soát để xác định và chỉnh lý bản đồ kiểm kê đất đai đối với các trường hợp biến động.

   - Tổng hợp số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

   - Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai của địa phương.

   - Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ.

   - Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả TKĐĐ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT