Nội dung kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương năm 2019

Ngày hỏi:04/09/2019

Cho tôi hỏi nội dung kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới được bộ TNMT ban hành, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương III Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định nội dung kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương như sau:

   - Thực hiện công tác chuẩn bị theo quy định.

   - Thực hiện điều tra thu thập thông tin.

   - Tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp.

   - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đối tượng KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp.

   - Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp.

   - In ấn, phát hành kết quả.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn