Nộp thêm tiền để được Nhà nước giao đất

Ngày hỏi:05/11/2015

Hộ gia đình tôi bị Nhà nước thu hồi đất và được bồi thường, hỗ trợ các khoản như sau: + Bồi thường về đất (trong đó có đất ở): 100.000.000 đồng + Hỗ trợ đất vườn, ao trong khu dân cư: 50.000.000 đồng + Bồi thường về nhà cửa, tài sản trên đất: 100.000.000 đồng + Hỗ trợ di chuyển chỗ ở, ổn định đời sống: 20.000.000 đồng. Khi được Nhà nước bố trí 01 lô tái định cư, gia đình tôi có đơn đề nghị được giao lô đất có diện tích là 100m² (suất đất tái định cư tối thiểu) tại khu tái định cư và đề nghị của tôi được UBND tỉnh chấp nhận; giá đất tái định cư theo quy định là 2 triệu đồng/m2. Như vậy, tôi phải nộp bao nhiêu tiền để được giao mới diện tích 100 m2 tại nơi tái định cư?

  • Theo như nội dung anh trình bày thì hộ gia đình anh bị Nhà nước thu hồi đất làm dự án, được bồi thường các khoản sau:

   - Bồi thường về đất (bao gồm đất ở, đất vườn, ao): 150.000.000 đồng

   - Bồi thường về nhà ở và tài sản, công trình xây dụng trên đất:100.000.000 đồng.

   - Hỗ trợ di chuyển, ổn định đời sống: 20.000.000 đồng

   Tổng cộng: 270.000.000 đồng

   Ngoài ra, gia đình anh cũng xin được bố trí một lô đất tái định cư có diện tích tối thiểu là 100m2 và đã được UBND tỉnh chấp thuận, với giá đất tái định cư là 2 triệu đồng/m2 thì tiền số tiền gia đình anh phải thanh toán là 100m2 x 2.000.000 đồng/m2= 200.000.000 đồng. Bù trừ 2 trách nhiệm này với nhau thì gia đình anh còn được nhận 70 triệu tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất.

   Trong trường hợp nếu gia đình anh là gia đình thuộc diện chính sánh như: thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, là cán bộ lão thành cách mạng, hộ nghèo, tàn tật… thì có thể làm đơn kèm giấy tờ chứng minh hay xác nhận của địa phương để đề nghị cơ quan chức năng xem xét giảm tiền đất tái định cư.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn