Phải trả xong tiền sử dụng đất mới được bán đất?

Ngày hỏi:19/02/2019

Gia đình tôi có một mảnh đất đang cần chuyển mục đích sử dụng đất nhưng gia đình không có đủ tiền để nộp tiền sử dụng đất thì có được ghi nợ tiền sử dụng đất hay không ạ? Và nếu ghi nợ tiền sử dụng đất thì sau này gia đình có được bán đất này hay không ạ? Hay phải trả xong tiền sử dụng đất rồi mới được bán.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

   Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị ghi nợ số tiền sử dụng đất.

   Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

   Như vậy: Trường hợp gia đình bạn có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất và trả dần trong thời hạn tối đa là 05 năm khi chuyển mục đích sử dụng đất.

   Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   "Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

   1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền."

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   Do đó: Đối với trường hợp gia đình bạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi nợ số tiền sử dụng đất và trả dần trong thời hạn tối đa là 05 năm thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này khi đã nộp xong tiền sử dụng đất (số tiền sử dụng đất ghi nợ nhưng chưa trả) cho Nhà nước.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thu tiền sử dụng đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn