Phân chia thừa kế quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:14/05/2015

Gia đình chúng tối được cấp giấy CNQSDĐ chop hộ mang tên bố tôi nhưng bố tôi đã chết cách đây 21 năm, trong gia đình tôi hiện tại có 1 người chị đi mỹ nên không đủ thành viên ở hàng thừa kế thứ nhất ký hồ sơ thỏa thuận phân chia thừa kế. Nay những người còn lại ở VN phải làm gì để thực hiện xin phép xây dựng nhà ở trên đất nêu trên hợp pháp theo quy định

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Để thực hiện thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại văn phòng công chứng trong Trường hợp 1 người thừa kế đang ở nước ngoài không thể về nước được thì người đó có thể ủy quyền để người trong nước thay mặt mình tiến hành thủ tục khai nhận di sản theo quy định của pháp luật.
   Việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước mà người đó đang sinh sống, như Đại sứ quán, Lãnh sự quán.
   Trong giấy ủy quyền ghi rõ các thông tin: thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền; căn cứ ủy quyền (là thông tin về việc thừa kế, về tài sản được thừa kế…). Đồng thời ghi rõ nội dung ủy quyền như: “Người được ủy quyền được thay mặt và nhân danh tôi tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.”
   Sau khi có giấy ủy quyền của người đang ở nước ngoài gửi về thì người được ủy quyền có thể cùng với những đồng thừa kế khác của người để lại di sản đến tổ chức công chứng để yêu cầu tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền.
   Sau đó, những người đồng thừa kế tại Việt Nam tiếp tục thực hiện thru tục khai nhận di sản thừa kế, sang tên quyền sử dụng đất và xin giấy phép xây dựng nhà theo quy định của pháp luật.

  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia thừa kế quyền sử dụng đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn