Pháp luật và cuộc sống

Ngày hỏi:27/08/2015
UBND huyện Chợ Mới ban hành Thông báo số 94/TB-UBND ngày 15-1-2015 sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của tôi, vì cho rằng, giấy không đúng quy định pháp luật về đất đai, thế nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi cụ thể. Như vậy, có việc thu hồi hay không?
  • Căn cứ điểm d, khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai; căn cứ khoản 4, điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; căn cứ Kết luận số 2724/KL-UBND ngày 29-12-2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Hội An trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng công trình, nhà ở, ngày 15-1-2015, UBND huyện Chợ Mới ra thông báo số 94/TB-UBND cho ông Nguyễn Văn Lơ được biết: Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 04685 QSDĐ/IB ngày 12-11-2001 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lơ đứng tên (thuộc tờ bản đồ số 07, thửa số 72, diện tích 49,9m2 đất thổ cư thuộc hành lang giao thông, khu đất thuộc ấp Thị 2, xã Hội An) là không đúng quy định pháp luật về đất đai. Theo quy định của nghị định mới, sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, nếu đương sự không có đơn khiếu nại thì UBND huyện sẽ ban hành quyết định thu hồi. Nếu đương sự có đơn khiếu nại thông báo thì huyện sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại thông báo, rồi mới tiếp tục ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ.

   Trường hợp của ông Lơ (khi có khiếu nại về việc cấp giấy), UBND huyện đã có thông báo việc cấp giấy không đúng quy định pháp luật về đất đai, đồng thời, ông Lơ đã có đơn khiếu nại thông báo số 94/TB-UBND ngày 29-1-2015 của UBND huyện Chợ Mới, thì theo trình tự thủ tục, huyện Chợ Mới sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại thông báo, sau đó ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ số 04685/IB ngày 12-11-2001 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lơ.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn