Phát hiện hành vi vi phạm về đất đai nhưng không có thẩm quyền xử phạt xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:17/01/2020

Cho hỏi: Nếu Chủ tịch UBND cấp xã phát hiện hành vi lấn chiếm đất 1ha tại khu vực nông thôn nhưng chưa sử dụng, do không có thẩm quyền xử lý thì xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định hành vi lấn, chiếm đất với diện tích 1 ha chưa sử dụng tại khu vực nông thôn bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

   Như vậy, không thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã (Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 5.000.000 đồng).

   Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định 91/2019/NĐ-CP qu định: Trường hợp người có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này phát hiện hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật xử phạt vi phạm hành chính và khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ.

   Như vậy, nếu chủ tịch UBND cấp xã phát hiện hành vi lấn chiếm với diện tích 1 ha chưa sử dụng tại khu vực nông thôn nhưng không có thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản xử phạt hành vi và chuyển ngay đến người có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt hành vi này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn