Phí công chứng hợp đồng mua bán đất và tài sản gắn liền với đất

Ngày hỏi:25/04/2013

Tôi đang muốn bán một mảnh đất và đã tìm được người mua. Người mua đã đồng ý với giá mà tôi đưa ra là 1,2 tỷ đồng. Chúng tôi muốn công chứng hợp đồng mua bán này theo đúng quy định của nhà nước. Vậy tôi muốn hỏi, phí công chứng đối với hợp đồng này là bao nhiêu?

  • Theo quy định của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng thì mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có giá trị chuyển nhượng từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng thì mức thu là: 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.
   Giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng. Trường hợp giá đất và tài sản gắn liền với đất do các bên thoả thuận thấp hơn giá quy định thì giá để tính phí công chứng theo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.


  Nguồn:

  Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng chứng thực
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn