Phương pháp đánh giá năng lực và kinh nghiệm hồ sơ dự sơ tuyển trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày hỏi:28/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, Theo quy định thì Phương pháp đánh giá năng lực và kinh nghiệm hồ sơ dự sơ tuyển trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp đánh giá năng lực và kinh nghiệm hồ sơ dự sơ tuyển trong đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Chương III Mục I Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Cụ thể như sau:

   Việc đánh giá về năng lực, kinh nghiệm sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm ____ [quy định là 100 hoặc 1.000] trong đó mức yêu cầu tối thiểu để đáp ứng yêu cầu là ____ % tổng số điểm[quy định giá trị % nhưng không được thấp hơn 60%] và điểm đánh giá của từng nội dung yêu cầu cơ bản tối thiểu là _____ % điểm tối đa của nội dung đó [quy định giá trị % nhưng không thấp hơn 50%].

   Trường hợp liên danh, năng lực về tài chính của nhà đầu tư liên danh là tổng năng lực của các thành viên trong liên danh, đồng thời từng thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính. Kinh nghiệm của nhà đầu tư liên danh thể hiện qua số dự án và bằng tổng số dự án của các thành viên trong liên danh đã thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn