QĐ 20/2000/QĐ-TTg về hỗ trợ người hoạt động cách mạng cải thiện nhà ở.

Ngày hỏi:06/05/2008
Ông A là lão thành cách mạng, hoạt động trước tháng 8/1945, ở nhà của cơ quan nhà nước phân. Sau đó, cơ quan đã lấy lại nhà, đền bù cho ông bằng cách cấp 1 căn hộ khác. Nhưng ông đã chọn phương án nhận 1 khoản tiền tương đương giá trị căn nhà của ông ( theo định giá đền bù của nhà nước). Nay, ông đang đi ở nhờ. Ông có thể trả lại khoản tiền mà cơ quan ông đã đền bù cho nhà nước để nhận được nhà theo hỗ trợ của quyết định 20/2000/QĐ-TTg về hỗ trợ người hoạt động cách mạng cải thiện nhà ở được hay không?

  Nội dung này được Luật sư Đặng Thanh Liêm tư vấn như sau:

  • Quyết định số 20/200/QĐ-TTG ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

   Theo đó, người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ.

   Ngày 25 tháng 7 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số : 117/2007/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

   Quyết định này cũng không áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc đã được giao đất làm nhà ở.

   Ông A hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945, và đã được Nhà nước cấp nhà ở. Khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng lại nhà đã đền bù cho ông bằng cách cấp 1 căn hộ khác.

   Nhưng ông A đã chọn phương án nhận 1 khoản tiền tương đương giá trị căn nhà của ông.

   Như vậy, có thể nói “ông A đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước” hay nói cách khác là: “Nhà nước đã giải quyết chế độ nhà ở cho ông”.

   Vì vậy, ông A không thể trả lại khoản tiền mà ông đã được đền bù cho nhà nước để được tiếp tục hỗ trợ nhà ở khác theo quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   Nếu hoàn cảnh của ông hiện nay gặp nhiều khó khăn (đi ở nhờ) thì ông có thể làm đơn gởi Chính quyền địa phương nơi ông đang cư ngụ để được xem xét hỗ trợ.

   Quyết định số 20/200/QĐ-TTG ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

   Theo đó, người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ.

   Ngày 25 tháng 7 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số : 117/2007/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

   Quyết định này cũng không áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc đã được giao đất làm nhà ở.

   Ông A hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945, và đã được Nhà nước cấp nhà ở. Khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng lại nhà đã đền bù cho ông bằng cách cấp 1 căn hộ khác.

   Nhưng ông A đã chọn phương án nhận 1 khoản tiền tương đương giá trị căn nhà của ông.

   Như vậy, có thể nói “ông A đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước” hay nói cách khác là: “Nhà nước đã giải quyết chế độ nhà ở cho ông”.

   Vì vậy, ông A không thể trả lại khoản tiền mà ông đã được đền bù cho nhà nước để được tiếp tục hỗ trợ nhà ở khác theo quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   Nếu hoàn cảnh của ông hiện nay gặp nhiều khó khăn (đi ở nhờ) thì ông có thể làm đơn gởi Chính quyền địa phương nơi ông đang cư ngụ để được xem xét hỗ trợ.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn