Quản lý chung cư khi Ban quản lý và Nhà đầu tư có tranh chấp

Ngày hỏi:03/02/2013
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (thanhvan.tphy@gmail.com). Hỏi: Tôi mua nhà chung cư, nhưng ban quản trị khu nhà gây khó khăn và không cho chúng tôi vào ở vì: - Chủ đầu tư và Ban quản trị không thống nhất được mức phí bảo trì... - Căn hộ chúng tôi mua thuộc tầng xây vượt tầng (khu chung cư đã đưa vào sử dụng từ năm 2006, và chỉ xây vượt 01 tầng) Vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì để bảo vệ quyền lợi của mình (việc mua bán hợp pháp với chủ đầu tư và đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư)

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Ngày 06/5/2008, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc đổi tên Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội thành Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng thời chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về nhà ở và công sở sang Sở Xây dựng quản lý;
   Ngày 15/12/2009, UBND Thành phố có Quyết định số 6541/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Hà Nội;
   Ngày 04/01/2013, UBND Thành phố có Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội;
   Căn cứ các quy định nêu trên, các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông (bà) phản ánh kịp thời các nội dung nêu trên đến Sở Xây dựng Hà Nội để được kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn