Quản lý hồ sơ địa chính được quy định ra sao?

Theo dõi sự thay đổi của Hồ sơ địa chính
Ngày hỏi:26/09/2018

Tôi hiện đang có một số vấn đề về đất đai khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực, nhờ các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Quản lý hồ sơ địa chính được quy định ra sao? Nhờ các bạn hỗ trợ giúp.

Minh Long - Hà Tĩnh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý hồ sơ địa chính được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật đất đai 2003, quản lý hồ sơ địa chính được quy định như sau:

   1. Hồ sơ địa chính bao gồm:

   a) Bản đồ địa chính;

   b) Sổ địa chính;

   c) Sổ mục kê đất đai;

   d) Sổ theo dõi biến động đất đai.

   2. Nội dung hồ sơ địa chính bao gồm các thông tin về thửa đất sau đây:

   a) Số hiệu, kích thước, hình thể, diện tích, vị trí;

   b) Người sử dụng thửa đất;

   c) Nguồn gốc, mục đích, thời hạn sử dụng đất;

   d) Giá đất, tài sản gắn liền với đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện và chưa thực hiện;

   đ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền và những hạn chế về quyền của người sử dụng đất;

   e) Biến động trong quá trình sử dụng đất và các thông tin khác có liên quan.

   3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn