Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày hỏi:09/05/2016

Tôi được Nhà nước cấp ruộng trồng lúa từ năm 1990. Do ruộng nhà tôi ngập nước quá sâu tôi đã không trồng được lúa từ nhiều năm nay. Vậy tôi xin hỏi: tôi có thể mua lại thửa ruộng trên để chuyển sang hình thức nông nghiệp khác không?

  Nội dung này được Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Do không có hồ sơ gửi kèm theo nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời Bà cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số quy định về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác để Bà tham khảo:

   Điều 52, Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   “1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

   Điểm a, Khoản 1, Khoản 2 Điều 57, Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau:

   “a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với dienejt ích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”

   Căn cứ vào các quy định nêu trên:

   - Trường hợp gia đình Bà có nhu cầu chuyển mục đích sử đụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản thì phải được phép của UBND TX Quảng Yên và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đề nghị Bà liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TX Quảng Yên để được xem xét giải quyết cụ thể.

   - Trường hợp gia đình Bà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác (các cây rau màu, cây thuốc, má, đay, gai, cói, sả, dâu tằm, đất trồng cỏ…) thì không phải xin phép của UBND TX Quảng Yên, nhưng phải đăng ký đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TX Quảng Yên theo quy định tại Điều 11, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

   (Theo Công văn 961/TNMT-ĐKĐĐ)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn