Quy định giá đất rừng và đất trồng cây lâu năm

Ngày hỏi:26/12/2012

Nhà tôi có 5000 m2 đất rừng và đất trồng cây lâu năm. Nay Nhà nước có quyết định thu hồi đất, đất rừng và đất trồng cây lâu năm. Nhà tôi nằm ở thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở. Tôi muốn biết giá đất rừng và đất trồng cây lâu năm sẽ được tính như thế nào? Theo quy định nào của tỉnh Quảng Ninh?

  Nội dung này được Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Sau khi nghiên cứu nội dung trả lời của ông Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Giá đất rừng và đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 4166/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2012”./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn