Quy định sử dụng đất

Ngày hỏi:20/01/2016

Tôi xin hỏi Điều 12 Luật đất đai quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó hành vi “sử dụng đất không đúng mục đích”. Trên thửa đất nhà tôi bao gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm; vì vậy tôi có được phép xây tường rào và đào giếng trên đất trồng cây lâu năm không? Bên cạnh đó, để tăng gia sản xuất, tôi kết hợp chăn nuôi gà trên diện tích đất trồng cây lâu năm. Việc tôi xây dựng chuồng trại có vi phạm pháp luật về sử dụng đất hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • - Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013:

   a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất ở sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   - Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước, nhưng phải đăng ký biến động, được quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/01/2015:

   “a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

   b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.”

   Căn cứ vào các quy định nêu trên trường hợp gia đình ông xây dựng tường rào, đào giếng nước và kết hợp chăn nuôi gà để phục vụ đời sống trên diện tích đất trồng cây lâu năm nếu không làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì không phải xin phép./.

   (Theo Công văn 4440/TNMT-ĐKĐĐ)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn