Quy định thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:03/01/2012
Tôi có nhà ở trên địa bàn phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, do nhận chuyển nhượng bằng giấy tay năm 1991. Năm 2010 tôi đã làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đã được trao giấy biên nhận hồ sơ nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận. Xin hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà được quy định thời hạn thế nào?
  • Theo quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP, ngày 19-10-2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá năm mươi (50) ngày làm việc, không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất. Nghị định của Chính phủ cũng đã giao cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

   Tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn tham gia dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 quy định trình tự, thủ tục kê khai đăng ký, xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng được giải quyết trong thời hạn 60 ngày làm việc (kể cả thời gian công bố công khai kết quả thẩm tra 15 ngày theo luật định)/mỗi đợt từ 30 hồ sơ đến 50 hồ sơ. Thời hạn giải quyết nói trên được áp dụng cho hồ sơ đã có đủ thủ tục quy định và không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

   Do dự án được triển khai thực hiện đại trà trên địa bàn nên có thể có phần ảnh hưởng đến tiến độ và thời hạn. Bạn có thể liên hệ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ để có thêm thông tin cần thiết.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn