Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Quyết định của Tòa án xét xử buộc vợ chồng ông D phải trả cho các đương sự E, F và G số tiền 200.000.000 đồng. Chấp hành viên xác minh thấy vợ chồng ông D có tài sản gồm: nhà ở, đất ở và đất nông nghiệp. Tuy nhiên, khi kê biên nhà và đất ở không đủ để thi hành án nên đương sự đề nghị phải kê biên diện tích đất nông nghiệp có sổ đỏ nhưng thời hạn sử dụng đất đã hết cách đó 01 năm. Nếu kê biên thì không đủ điều kiện để chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho theo Điều 188 của Luật đất đai 2013. Do đó, quyền sử dụng đất này không được kê biên theo khoản 1 Điều 110 Luật thi hành án dân sự. Hỏi: Chấp hành viên có quyền yêu cầu chủ sử dụng đất xin gia hạn quyền sử dụng đất trên hay không? Hoặc Chấp hành viên có quyền yêu cầu Phòng Tài nguyên và môi trường gia hạn quyền sử dụng đất và sau đó tiến hành kê biên hay không? Gửi bởi: trần thị kim phượng

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Nội dung bạn cung cấp là không rõ mảnh đất nông nghiệp hết hạn quyền sử dụng đất chính xác là thời điểm nào, không có hồ sơ thi hành án nên chúng tôi trả lời bạn như sau:

   Luật Đất đai 2013 đã có sự điều chỉnh đáng kể trong việc quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. Nếu như trước đây, theo Luật Đất đai 2003, thời hạn giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân chỉ là 20 năm, thì nay thời hạn này đã được điều chỉnh theo hướng tăng lên thành 50 năm. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2014, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn đã quy định.
   Đối với trường hợp hết thời hạn sử dụng đất vào ngày 15/10/2013 thì thời hạn sử dụng đất tiếp theo được tính từ ngày 15/10/2013. Đối với trường hợp hết thời hạn sau ngày 15/10/2013 thì thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày hết thời hạn giao đất. (khoản 1 Điều 126, khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013).
   Liên quan đến trình tự, thủ tục khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 74 Nghị Định 43/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định như sau:
   “2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.
   3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
   a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;
   b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;
   c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.
   Như vậy, trường hợp bạn hỏi thì vợ chồng ông D phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để làm thủ xác nhận quyền sử dụng đất theo quy định trên. Do đó, khi vợ chồng ông D đề nghị kê biên quyền sử dụng đất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng đất thì Chấp hành viên cần hướng dẫn cho đương sự biết quy định của Luật đất đai nêu trên để họ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
   Theo khoản 1 Điều 110 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Do đó, Chấp hành viên chỉ có thể kê biên quyền sử dụng đất nông nghiệp của vợ chồng ông D khi quyền sử dụng đất này được chỉnh lý xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn