Quy định về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Được biết Bộ TNMT mới ban hành quy định về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, cho tôi hỏi việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục IV Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước như sau:

   a) Lập kế hoạch biên tập bản đồ;

   b) Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

   - Chuyển kinh tuyến trục, xử lý các sai lệch khi chuyển kinh tuyến trục bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm:

   + Chuyển kinh tuyến trục, xử lý các sai lệch khi chuyển kinh tuyến trục bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh về kinh tuyến trục bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng;

   + Chuyển kinh tuyến trục, xử lý các sai lệch khi chuyển kinh tuyến trục bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng về kinh tuyến trục bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước;

   - Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất và chuẩn hóa cơ sở toán học:

   + Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất, chuẩn hóa cơ sở toán học của bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng;

   + Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất, chuẩn hóa cơ sở toán học của bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước;

   - Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

   + Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng;

   + Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước;

   - Biên tập, trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

   + Biên tập, trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng;

   + Biên tập, trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước;

   - Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

   + Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng;

   + Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước;

   c) Hoàn thiện và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT