Quy định về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện

Ngày hỏi:31/08/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì nội dung lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện được quy định thế nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện gồm các nội dung sau:

   + Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   + Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, bao gồm:

   - Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

   - Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   - Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   - Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   + Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT