Quy định về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Tôi đang làm công việc là biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, và được biết mới có quy định được ban hành điều chỉnh về vấn đề này trong năm nay. Cho hỏi quy định mới này quy định như thế nào về việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh như sau:

   + Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.

   + Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

   - Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

   - Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   - Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   - Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   + Hoàn thiện và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT