Quy định về tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện giao nộp năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định năm 2019 thì việc tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện giao nộp lên cấp tỉnh được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện giao nộp lên cấp tỉnh như sau:

   - Tiếp nhận hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp huyện.

   - Kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp huyện.

   - Hướng dẫn cấp huyện chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   => Trên đây là những công việc mà cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh sẽ phải thực hiện trong việc tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện giao nộp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn