Quy định về tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất đai các vùng và cả nước năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Cho hỏi năm 2019 pháp luật về đất đai quy định như thế nào về việc tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất đai các vùng và cả nước? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục IV Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất đai các vùng và cả nước được thực hiện như sau:

   + Rà soát, xử lý, tổng hợp số liệu huyện, tỉnh.

   + Rà soát, xử lý số liệu các khu vực tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính.

   + Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai:

   - Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai các vùng.

   - Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cả nước.

   + Tiếp nhận, đối soát và thống nhất số liệu kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT