Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất

Gia đình chúng tôi mua đất bằng giấy tay vào năm 1990, sau đó xây dựng nhà trên đất đó, nay được Ủy ban nhân dân quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có phải nộp tiền sử dụng đất hay không ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tùy theo mốc thời gian sử dụng làm đất ở ổn định, phải nộp tiền sử dụng đất như sau :

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Việc xác nhận mốc thời gian đất được sử dụng làm đất ở ổn định do Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện.

   Trả lời: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu tiên) thì tùy theo mốc thời gian sử dụng làm đất ở ổn định, phải nộp tiền sử dụng đất như sau :

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Việc xác nhận mốc thời gian đất được sử dụng làm đất ở ổn định do Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện. Trường hợp cấp Giấy CNQSDĐ lần thứ 2 trở đi thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất không phân biệt diện tích trong hay ngoài hạn mức đất ở.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn