Quy định về xử lý quyền sử dung đất được cấp không đúng vị trí, sai lệch về diện tích, ranh giới so với thực tế

Ngày hỏi:11/05/2017

Tôi có 04 thửa đất đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 70.000m2. Tôi đã thế chấp toàn bộ tài sản này để vay vốn tại ngân hàng. Do tôi phải thi hành án nên Chi cục thi hành án xác minh thực địa đối với 04 thửa đất của tôi nêu trên. Kết quả xác minh của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A cho thấy: quyền sử dụng đất của tôi được cấp không đúng vị trí, sai lệch về diện tích, ranh giới. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện chưa thể kê biên, xử lý để thi hành án. Việc thi hành án kéo dài đã phát sinh các khoản lãi do chậm trả ngân hàng và chậm thi hành án.
Hỏi: Tôi muốn biết theo quy định thì cơ quan nào có trách nhiệm điều chỉnh theo hiện trạng thực tế cho tôi? Sai phạm của cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp thiếu đất cho tôi thì tôi có được yêu cầu bồi thường thiệt hại không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Quy định về xử lý quyền sử dung đất được cấp không đúng vị trí, sai lệch về diện tích, ranh giới so với thực tế
   (ảnh minh họa)
  • Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
   Về việc tổ chức thi hành án:
   Khoản 17 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định Chấp hành viên khi xác minh điều kiện thi hành án, phải xác minh cụ thể tài sản; đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó; yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh trong trường hợp cần thiết.
   Theo kết quả xác minh của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện A thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn được cấp không đúng vị trí, sai lệch về diện tích, ranh giới so với thực tế. Trường hợp này, Chấp hành viên có quyền yêu cầu cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã nơi có bạn có tài sản) làm rõ diện tích đất cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với hiện trạng thực tế.
   Về thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp:
   Theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp:
   "d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
   3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai".
   Theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai 2013 thì UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Do đó, UBND cấp huyện nơi có tài sản của bạn sẽ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho bạn sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc có văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.
   Về việc bồi thường Nhà nước:
   Theo quy định tại Điều 6 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước phải có các căn cứ sau: 1. Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật; 2. Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người bị thiệt hại.
   Do đó, trường hợp của bạn việc bồi thường Nhà nước chỉ được thực hiện khi vó văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn là trái pháp luật. Đồng thời, phải có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với bạn.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn