Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/10/2016

Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào? Bạn đọc Minh Nguyễn, địa chỉ mail nguyenminh****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến các hoạt động bất động sản. Trong đó có một số thắc mắc về mặt pháp lý. Tôi muốn hỏi: Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 34 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó:

   1. Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

   2. Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kết thúc thời hạn thuê mua.

   3. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; được chuyển nhượng hợp đồngthuê mua nhà, công trình xây dựng.

   4. Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra.

   5. Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra.

   6. Có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho bên cho thuê mua.

   7. Các quyền khác trong hợp đồng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng, được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thuê mua nhà
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn