Quyền mua bán đất của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Ngày hỏi:07/11/2016

Xin cho hỏi về quyền sử dụng, sở hữu mặt bằng văn phòng. Hiện tại tôi,đại diện cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đang muốn tìm hiểu mua mặt bằng làm văn phòng (trong cao ốc dành cho văn phòng). Như vậy tôi có được quyền mua bán mặt bằng văn phòng đó hay không? Nếu được thì quyền sở hữu,sử dụng là bao nhiêu năm?

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

 • Xin cho hỏi về quyền sử dụng, sở hữu mặt bằng văn phòng. Hiện tại tôi, đại diện cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đang muốn tìm hiểu mua mặt bằng làm văn phòng (trong cao ốc dành cho văn phòng). Như vậy, tôi có được quyền mua bán mặt bằng văn phòng đó hay không? nếu được thì quyền sở hữu,sử dụng là bao nhiêu năm

  Theo khoản 2 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015): “người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở” và “người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó”.

  Cũng theo khoản 3 Điều này, “người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật này”.

  Theo khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức” “quy định tại các điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này” và “đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất”.

  Theo điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 11, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được “thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại”, “đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua” và “nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán,cho thuê, cho thuê mua”.

  Như vậy, với các quy định nêu trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài “được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó”.

  Đồng thời với các quy định nêu tại Điều 11, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được “thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại” mà không được “mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua” như “tổ chức, cá nhân trong nước” (theo điểm a khoản 1 Điều 11).

  Về thời hạn sở hữu công trình xây dựng theo thời hạn sử dụng đất (quy định tại Luật đất đai 2013).


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn