Quyền thanh lý tài sản là quyền sử dụng đất của DN kinh doanh ngành nghề cầm cố, thế chấp

Doanh nghiệp của em vừa mới bổ sung ngành nghề Cầm cố, thế chấp tài sản. Khi kinh doanh nếu gặp trường hợp người thế chấp dến hạn cam kết phải hoàn thành nghĩa vụ nhưng không cố khả năng tài chính và quá hạn thì DN của em có được quyền thanh lý tài sản đó không (tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất).

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Do tài sản thế chấp mà bạn nói đến là quyền sử dụng đất – loại tài sản có đăng ký quyền sở hữu nên người nhận thế chấp không thể xác lập quyền sở hữu đối với tài sản này. Trong trường hợp người thế chấp quá hạn cam kết không có khả năng hoàn thành được nghĩa vụ thì doanh nghiệp của bạn phải khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền và sau khi có quyết định thi hành bản án, doanh nghiệp của bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản để đảm bảo nghĩa vụ dân sự được thực hiện chứ không được trực tiếp đứng ra thanh lý tài sản.

   Tuy nhiên, việc cầm cố, thế chấp là sự thỏa thuận của các bên, được pháp luật bảo vệ và nếu trong trường hợp hợp đồng thế chấp giữa doanh nghiệp của bạn và bên thế chấp có thỏa thuận rõ về việc xử lý tài sản thế chấp bằng cách bán đấu giá thì không cần phải trải qua giai đoạn tố tụng mà có thể yêu cầu cơ quan bán đấu giá tiến hành bán đấu giá tài sản luôn. Cụ thể: Điểm c, khoản 2, điều 1, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản quy định tài sản bán đấu giá là “Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá”.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn