Sổ đỏ là gì?

Ngày hỏi:14/06/2016
Sổ đỏ là gì?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để đảm bảo cho họ các quyền và lợi ích hợp pháp mà Nhà nước quy định.

   Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất.

   Vai trò của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   Thứ nhất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là "chứng thư pháp lý" để giải quyết các quan hệ về đất đai dồng thời là cở sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.

   Thứ hai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ xác lập quan hệ về đất đai, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội giúp cho người sử dụng đất yên tâm sản xuất, đầu tư trên mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận.

   Thứ ba, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ để xử lý các hành vi sai phạm và cũng là căn cứ để bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

   Cơ sở pháp lý: Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn