Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản thì có đấu giá quyền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:26/02/2019

Xin chào anh chị, tôi đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, tôi đang tìm hiểu các quy định về giao đất, thuê đất tại địa phương. Anh chị cho tôi hỏi trường hợp sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản thì có đấu giá quyền sử dụng đất không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai 2013 thì Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

   a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

   b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

   c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

   d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

   đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

   e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

   g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

   h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

   i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   Theo quy định trên thì trường hợp đất sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản thì không đấu giá quyền sử dụng đất.

   Trên đây là quy định về các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn