Sử dụng quỹ đất nông nghiệp để xây dựng nhà tình thương được không?

Ngày hỏi:11/08/2021

Xin hỏi, xã tôi có một lô đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã. Hiện nay, muốn xây dựng nhà tình thương trên đó được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

   - ...

   - Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

   Như vậy, về nguyên tắc thì quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Tuy nhiên, cần căn cứ vào tình tình thực tế tại địa phương mà UBND xã có những phương án hay kế hoạch sử dụng hợp lý đối với lô đất này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn