Sửa lại tên trên sổ đỏ như thế nào?

Ngày hỏi:24/09/2015

Tôi nhận sang nhượng 1 lô đất qua một công ty môi giới với điều kiện thanh toán hết khi ra sổ. Tuy nhiên, trên sổ lại ghi sai năm sinh của tôi. Xin hỏi tôi có thể thay đổi thông tin đó không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận (GCN) có trách nhiệm đính chính GCN đã cấp có sai sót khi có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp GCN của người đó.


   Theo Khoản 1, Điều 86 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 cũng như Khoản 3, Điều 10 Thông tư 24/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thủ tục đính chính GCN như sau: Ông nộp lại bản gốc của GCN đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính kèm đơn đề nghị được đính chính nếu việc sai sót là do lỗi của ông hoặc người làm sổ cho ông.

   Ngoài ra, ông cần gửi các giấy tờ chứng minh về việc sai sót đó (hộ khẩu, chứng minh...) để cơ quan chức năng đối chiếu để làm cơ sở chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trước khi cấp lại sổ đã đính chính cho ông.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn