Tách bìa và diện tích đất ở, đất vườn

Ngày hỏi:06/10/2011

Tôi có hai thửa đất, thửa số 30 tờ bản đồ 51. Tôi mua nhà thanh lí của cơ quan (diện tích 520m, chưa làm bìa đất). Thửa 39 tờ bản đồ 51, tôi được nhà nước cấp đất ở (phải nộp tiền thuế sử dụng đất) có diện tích 210m. thời điểm tôi mua 14/4/1993 Đến năm 1997, nhà nước có chủ trương vận động toàn dân kê khai để cấp đổi lại bìa đỏ. Cán bộ địa chính đã gộp hai mảnh trên chung một bìa, trên bìa có ghi diện tích 730m. Trong đó đất ở là 300m,đất vườn 430m. Nay lại có chủ trương cấp đổi bìa tôi yêu cầu cấp xã và cấp huyện tách cho tôi làm hai bìa. Thửa số 39 tờ bản đồ 51 giữ nguyên mức đất ở. thửa số 30 một bìa có diện tích đất ở theo quy định của địa phương là 300m.số còn lại là đất vườn. Như vậy đúng hay sai. Xin cho tôi lời khuyên

  Nội dung này được Luật sư Cao Thế Luận tư vấn như sau:

  • Bạn yêu cầu tách thửa là đúng.

   Trong đó có một thửa 210m và một thửa có 300m đất ở và còn lại đất vườn. là không chính xác.

   Vì hiện tại: đất của bạn là 730m trong đó chỉ có 300m đất ở như vậy nếu tách theo yêu cầu của bạn thì lại thành 510m đất ở là không chính xác ( từ 300 lên 500)

   bạn có thể làm như sau: tách một thửa có 300m đất ở và một thừa còn 430m đất vườn/ sau đó lấy thửa có 430m đất vườn chuyển đổi thành 300m đất ở và 130m đất vườn.

   Như vậy bạn sẽ có 02 thửa đất: một thừa có 300m đất ở và một thừa có 300m đất ở và 130m đất vườn ( hoặc tỉ lệ như thế nào là tùy bạn) nhưng lần tách thửa đầu tiên thì tổng diện tích của 02 thửa chỉ có 300m đất ở thôi.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn