Tách sổ một phần đất vườn cây lâu năm thành đất nhà ở có được không?

Ngày hỏi:22/09/2014
Nhà tôi muốn tách sổ một phần đất cho anh trai (anh trai tôi hiện tại đang sống trong HCM) 90m2 đất vườn cây lâu năm thành đất nhà ở , thì có được không, và nếu được thì chúng tôi cần phải làm giấy tờ gì, thủ tục thế nào mong được cấp có thẩm quyền trả lời. tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được UBND huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Tách sổ một phần đất vườn cây lâu năm thành đất nhà ở có được không?
   (ảnh minh họa)
  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Việc nhà ông tách sổ một phần đất cho anh trai:

   Điều kiện để thực hiện được quy định tại Điều 188-Luật đất đai 2013:

   *) Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho khi có các điều kiện sau:

   - Có giấy chứng nhận ( trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 186 và tại khoản 1 Điều 168 của Luật này);

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảmbảo thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   *) Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.

   Và theo khoản 4, Điều 191, Luật đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

   Do câu hỏi của ông không nêu rõ vị trí, khu vực và tình trạng thửa đất nên cơ quan chưa có cơ sở để trả lời cụ thể.

   Việc chuyển mục đích vườn cây lâu năm thành đất ở:

   Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là:

   1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

   Và tại Khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

   Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

   Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

   2.Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

   3.Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn