Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý

Ngày hỏi:06/02/2018

Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hùng Phương, tôi hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (phuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý được quy định tại Điều 25 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   Các tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý trong các trường hợp biến động được thực hiện theo quy định như sau:

   STT

   Trường hợp cập nhật, chỉnh lý

   Tài liệu phải cập nhật, chỉnh lý

   Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý

   1

   Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

   - Sổ địa chính

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được kiểm tra thẩm định ở các cấp;

   - Giấy chứng nhận đã cấp;

   - Hồ sơ giao đất, cho thuê đất; đấu giá quyền sử dụng đất.

   2

   Đăng ký đất đai được Nhà nước giao quản lý

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

   - Sổ địa chính

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được kiểm tra thẩm định ở các cấp;

   - Hồ sơ giao đất để quản lý

   3

   Đăng ký biến động trừ trường hợp quy định tại các Điểm 4, 5, 6 và 9 của Bảng này

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

   - Sổ địa chính

   - Giấy chứng nhận đã cấp hoặc xác nhận thay đổi;

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký biến động đã được kiểm tra đủ điều kiện quy định

   4

   Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

   - Sổ địa chính

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

   5

   Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

   - Sổ địa chính

   - Hồ sơ về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

   - Giấy chứng nhận đã xác nhận việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

   6

   Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

   - Sổ địa chính

   - Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp;

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

   7

   Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại Điểm 8 của Bảng này)

   - Sổ địa chính

   - Giấy chứng nhận đã cấp lại;

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

   8

   Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do đo đạc lại, dồn điền đổi thửa

   - Sổ địa chính;

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai

   - Giấy chứng nhận cấp đổi;

   - Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

   9

   Nhà nước thu hồi đất

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

   - Sổ địa chính

   - Giấy chứng nhận thu hồi hoặc đã chỉnh lý diện tích thu hồi;

   - Hồ sơ thu hồi đất

   10

   Đính chính nội dung Giấy chứng nhận

   - Sổ địa chính

   - Giấy chứng nhận đã được đính chính;

   - Biên bản kiểm tra xác định nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp

   11

   Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất)

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

   - Sổ địa chính

   - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

   - Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp;

   - Hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

   12

   Thay đổi mục đích sử dụng đất hiện trạng mà chưa đăng ký biến động theo quy định

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai

   - Hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất hàng năm;

   - Tài liệu điều tra, kiểm kê đất đai đã được nghiệm thu công nhận

   13

   Thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính mà người sử dụng đất không cấp đổi Giấy chứng nhận

   - Sổ địa chính

   - Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai đã được kiểm tra nghiệm thu

   Trên đây là nội dung quy định về tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn