Tại sao có 2 bản đồ trong một khu vực giải tỏa TĐC

Ngày hỏi:04/07/2011

Xin chào Luật sư. Gia đình tôi có một ngôi nhà và đất, nằm trong khu quy hoạch củ UBND tỉnh. Trong quá trình kiểm định, Ban đền bù và TĐC Huyện đã áp giá đền bù theo giá đường đất >3m. Tôi không đồng ý với quyết định này vì theo thực tế thì phải áp giá đền bù theo Trường hợp : Theo điểm c, khoản 2.1, điều 5 của Bản quy định(ban hành kèm QĐ 51/2008 của UB tỉnh Quảng Nam ngày 19/12/08 về việc “ Ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” thì “ Nếu chỉ có một lối đi duy nhất vào một nhà hoặc nhóm nhà thì giá đền bù theo hệ số 0,5 nhân với giá đất dọc tỉnh lộ” ; tức là 810 000 đx 0,5= 405 000 đ/ .  Tôi khiếu nai lên Thanh tra thì được biết, có 2 bản đồ được Ban đền bù và TĐC Huyện sử dụng, nhưng 2 bản đồ này lai hoàn toàn khác nhau.(hình ảnh kèm theo) Chú thích bản đồ: 1. Bản đồ thực tế: là thể hiện con đường từ đường DT607 vào nhà ông Thọ (con đường này 2. Bản đồ năm 2008: con đường từ đường DT607 vào nhà ông Thọ đã bị nhà ông Yên (bà Xuân) lấn chiếm. Vì đất dùng để làm con đường này do HTX yêu cầu nhà ông Yên nhượng cho nhà ông Thọ để dành lối đi vì nhà ông Thọ không có đường vào. 2. Bản đồ năm 2009: đây là Bản đồ khảo sát lại trước khi GPMB, sao lại có con đường rộng 3m, và đi xuyên qua mảnh đất nhà ô. Thọ. Thành ra nhà Ô.Thọ có nhiều lối di vào. Con đường từ đường DT60 di xuống phải băng qua con mươn nước.           Để áp dụng Theo điểm c, khoản 2.1, điều 5 của Bản quy định(ban hành kèm QĐ 51/2008 của UB tỉnh Quảng Nam ngày 19/12/08, Thì cần phải chứng minh “chỉ có một lối đi duy nhất vào một nhà hoặc nhóm nhà”           Do dó kính mong luật sư tư vấn giúp cho tôi phải khiếu nại thế nào, áp dụng những điều luật nào  để Ban đền bù TĐC áp dụng bản đồ năm 2008 để áp giá dền bù. Xin chân thảnh cảm ơn Luật sư!

  Nội dung này được Luật sư Đào Kim Lân tư vấn như sau:

  • Trong quá trình kiểm kê, đo đạc để xác định giá đền bù, ban QLDA thường phải làm việc với số lượng hồ sơ nhiều, đòi hỏi từng chi tiết nên có thể xảy ra sai sót, thêm vào đó các bản đồ lưu trữ cũng có nhiều nơi lập không đúng hoặc không cập nhật kịp với thực tế. Mặc khác, các hộ dân khi sử dụng đất có biến động như chia tách thửa, mở rộng, lấn chiếm v.v...không trình báo với địa phương nên cũng góp phần làm cho các bản đồ quản lý đất không chính xác. Nếu thực tế vị trí nhà đất của gia đình bạn không đúng với bản vẽ hiện trạng do ban QLDA lập, bạn có thể làm đơn tường trình, có xác nhận của CQĐP và các hộ dân trong khu vực để yêu cầu được điều chỉnh cho đúng thực tế.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn