Thắc mắc về việc giao đất đầu tư dự án

Ngày hỏi:01/06/2015
1. Trong cùng một Dự án hỗn hợp (căn hộ để bán, trung tâm thương mại), Chủ đầu tư được lựa chọn kết hợp hình thức giao đất với diện tích đất ở (và) thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích đất trung tâm thương mại, văn phòng không ? 2. Dự án căn hộ dịch vụ cho thuê để ở có quyền được chọn hình thức thuê đất để thực hiện dự án không? Nếu được, người mua các căn hộ này có được cấp sổ hồng thời hạn lâu dài không? Xin trân trọng cảm ơn.
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 55 Luật Đất Đai 2013: "Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê." Và Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013: “Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê." Thì đối với dự án hỗn hợp này có thể kết hợp hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng căn hộ để bán và cho thuê đất đối với phần diện tích xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư có thể chọn hình thức trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

   Dự án căn hộ dịch vụ cho thuê để ở sẽ được Nhà nước cho thuê đất, chủ dự án đầu tư có thể chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm hay trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013.

   Trong trường hợp này, Chủ sở hữu căn hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng phải đóng tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. Và thời hạn sở hữu căn hộ sẽ là thời hạn thuê đất.

   CafeLand kết hợp Công ty Luật TNHH An Ánh Dương

   ​ Chúng tôi xin trả lời những thắc mắc của Quý Ông/Bà như sau:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 55 Luật Đất Đai 2013: "Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê." Và Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013: “Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê." Thì đối với dự án hỗn hợp này có thể kết hợp hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng căn hộ để bán và cho thuê đất đối với phần diện tích xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư có thể chọn hình thức trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.
   Dự án căn hộ dịch vụ cho thuê để ở sẽ được Nhà nước cho thuê đất, chủ dự án đầu tư có thể chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm hay trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013.

   Trong trường hợp này, Chủ sở hữu căn hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng phải đóng tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. Và thời hạn sở hữu căn hộ sẽ là thời hạn thuê đất.


  Nguồn:

  Chuyên trang Đầu tư Bất động sản CafeLand - Tạp chí điện tử Diễn đàn đầu tư
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn